Visie

Uw wensen, daar gaat het om bij het realiseren van uw bouwplannen. De persoonlijke benadering en de wisselwerking tussen uw inbreng en onze creativiteit, vakkennis en ervaring resulteren in een esthetisch aantrekkelijk gebouw. Altijd is er specifieke aandacht voor de functionaliteit, zodat een gebouw gecreëerd wordt, waarin het aangenaam wonen en/of werken en verblijven is. Belangrijk uitgangspunt daarbij is het gebouw een eigen, aansprekend gezicht en karakter te geven.

De regelgeving waarmee men voorafgaand aan en tijdens het bouwproces rekening moet houden, wordt nogal eens gezien als een hinderlijk obstakel. Wij zien het echter als een uitdaging om deze, in goed overleg met zowel de betrokken instanties als de opdrachtgever, zo efficiënt mogelijk aan te wenden voor de optimalisatie van het gebouw en de inpassing daarvan in de omgeving.

Met het oog op het milieu is het streven om elk gebouw zo duurzaam en energiezuinig mogelijk uit te voeren. Daarbij wordt onder meer rekening gehouden met de manier van bouwen, de toegepaste materialen en het effect daarvan op het energiegebruik na de ingebruikname van het gebouw.

Bij dit alles willen wij geen architect op een voetstuk zijn, maar een gelijkwaardige en vertrouwde bouwpartner.

Nieuwbouw- of verbouwplannen?Evert Oldenhuis
Neem dan contact met ons op!

Bel: 0546 – 643 537

of stuur een e-mail naar: info@oldenhuis.nl