Privacy / links

PRIVACYVERKLARING EN AVG

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt (o.a.) in dat u het recht heeft om te weten welke gegevens wij van u hebben, wat wij daar mee doen, hoe wij deze beveiligen en tevens kunt u een verzoek indienen om deze gegevens te wijzigen of verwijderen.
Door middel van deze privacyverklaring hopen wij u duidelijkheid te geven over bovenstaande punten. Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zullen uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden. 

Oldenhuis Architectuur

Oldenhuis Architectuur is gevestigd in Vroomshoop en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76727483. Oldenhuis Architectuur bv is werkzaam als Architectenbureau in de branche “Ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies”. 

Persoonsgegevens waarover wij beschikken

Door gebruik te maken van de diensten van Oldenhuis Architectuur of een formulier op deze website in te vullen, beschikken wij over uw persoonsgegevens. De gegevens waarover wij kunnen beschikken zijn uw:

voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnnummer, bankrekeningnummer (i.v.m. betalingen), eventueel BSN (Burger Service Nummer) en (indien u een bedrijf heeft) uw BTW-nummer

Waar gebruiken wij deze gegevens voor

Deze gegevens gebruikt Oldenhuis Architectuur voor de administratie en facturatie en uiteraard ook voor het verstrekken van projectgegevens aan betrokkenen. Daarnaast kan het nodig zijn om uw gegevens te gebruiken in het geval van een vergunning-aanvraag. 

Hoe lang bewaren wij deze gegevens

Indien u niet langer gebruik wenst te maken van onze diensten, kunnen wij uw gegevens na 10 jaar verwijderen. Wij zijn wettelijk verplicht om uw gegevens 10 jaar te bewaren. 

Bescherming van uw gegevens

De persoonsgegevens waarover wij beschikken zijn digitaal opgeslagen. De computers waar uw gegevens in zijn opgeslagen zijn beschermd met beveiligingssoftware, een gebruikersnaam en wachtwoord. Indien (één van) deze computer(s) zou worden gestolen zullen wij aangifte doen van een zogenaamd “datalek” bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit zijn wij wettelijk verplicht. 

Gegevens delen met derden

Voor de voortgang van projecten kan het nodig zijn om uw gegevens te delen met: de gemeente, een aannemer, een installateur, soortgelijke bedrijven en instanties

Indien uw gegevens worden gedeeld met anderen, zullen wij dit kenbaar maken. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat aangeven via info@oldenhuis.nl 

Website

Onze website slaat geen persoonsgegevens of privacygevoelige informatie op. 

Statistieken

Onze website houdt wel statistieken bij, maar deze bevatten geen privacy-gevoelige informatie. Het enige wat wordt opgeslagen is: bezoekersaantallen, land van herkomst, hostingprovider, bezochte pagina’s van onze website, tijdstip van het bezoek. Geen van bovenstaande gegevens kan door ons aan u als persoon worden gekoppeld, omdat wij geen IP-adressen opslaan en u op onze website geen persoonlijke gegevens hoeft in te vullen. 

Algemeen

Wij gebruiken uw (e-mail)adres niet voor reclamedoeleinden en het versturen van nieuwsbrieven. Uw gegevens worden op geen enkele manier gedeeld met derden, tenzij u daarvoor toestemming heeft gegeven. 

Uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kunt u sturen naar info@oldenhuis.nl. Wij zullen zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

 

Nieuwbouw- of verbouwplannen?Evert Oldenhuis
Neem dan contact met ons op!

Bel: 0546 – 643 537

of stuur een e-mail naar: info@oldenhuis.nl